Autorizare ISCIR

Se poate realiza autorizarea functionarii pentru orice tip de centrala termica.

Cateva informatii utile in legatura cu autorizarea functionarii centralelor termice sunt prezentate mai jos:

Pentru categoria de cazane cu functionare pe combustibil gazos, putere in domeniu 0-70 kW, in vederea autorizarii proprietarul / utilizatorul cazanului are urmatoarele obligatii, cf. 42 / 27.07.2004:

 • sa detina proiectul instalatiei avizat de un instalator autorizat de Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Gazelor Naturale pentru combustibil gaze naturale sau MLPTL pentru combustibil GPL;
 • sa aiba un contract de service cu un agent economic autorizat de catre ISCIR;
 • sa aiba intocmit raportul de verificare in vederea autorizarii functionarii aparatului, de catre un agent economic autorizat pentru aceasta activitate.

Avizarea rapoartelor de functionare se face de catre agenti economici autorizati de ISCIR pentru VTP / AF.

Pentru categoria de cazane cu functionare pe combustibil gazos, putere in domeniul 70-300 kW, in vederea autorizarii proprietarul / utilizatorul cazanului are urmatoarele obligatii, cf. ordinului 42 / 27.07.2004:

 • sa detina proiectul centralei termice, inclusive schema termomecanica si conditii referitoare la personalul de exploatare, avizat de un instalator autorizat MLPTL / MLPAT;
 • sa aiba incheiat un contract de service cu un agent economic autorizat pentru aceasta activitate;
 • sa aiba intocmit raportul de verificare in vederea autorizarii functionarii aparatului, de catre un agent economic autorizat pentru aceasta activitate.

Avizarea rapoartelor de functionare se face de catre ISCIR, cu sau fara participarea la probele respective si cazanele se inregistreaza in evidentele ISCIR.

Pentru obtinerea autorizatiei de functionare, proprietarul/utilizatorul cazanului trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

 • sa detina proiectul de instalare verificat/avizat;
 • sa organizeze activitatea in centrala termica conform nivelului de supraveghere al cazanelor mentionat in proiectul de instalare si sa prezinte autorizatiile personalului de exploatare (fochisti), daca este cazul;
 • sa supuna instalatia verificarilor tehnice (revizia interioara, dupa caz, incercarea hidraulica la rece, incercarea la cald etc.)
 • cazanul sa fie insotit de documentatia tehnica prevazuta de prezenta prescriptie tehnica;

 In vederea eliberarii autorizatiei de functionare a cazanului, se vor efectua urmatoarele verificari:

 • verificarea existentei si continutului documentatiei de insotire a cazanului;
 • examinarea conditiilor de instalare a cazanului cu aparatura de masurarea, de control si de automatizare si cu dispozitivele de securitate;
 • revizia interioara (dupa caz);
 • incercarea hidraulica de presiune la rece;
 • pentru cazanele noi, livrate complet asamblate de constructor, incercarea la presiune la locul de functionare nu este obligatorie daca sunt indeplinite cumulativ urmatoarele conditii:reglarea sau verificarea reglarii dispozitivelor de siguranta;
  • cazanul este fabricat cu maximum doi ani inainte de data la care se face autorizarea;
  • cazanul nu a suferit deformatii locale vizibile ca urmare a operatiilor de transport si instalare;
  • in timpul montarii nu au fost executate lucrari de sudura la partile sub presiune ale cazanului.
 • incercarea la cald.