Revizie si service

Conform Prescriptiilor Tehnice lucrarile de: instalare, montare, punere in functiune, utilizare, intretinere, reparare si verificare tehnica periodica trebuie sa fie executate de societati autorizate ISCIR. Avizarea rapoartelor de functionare se face de catre agenti economici autorizati de ISCIR pentru VTP / AF.

Revizia centralei termice reprezinta ansamblul de lucrari de control a starii aparatului si, dupa caz, corectarea (verificare si reglare/curatare ) eventualelor abateri de la starea de functionare normala a aparatului.

Asiguram piesele de schimb (contra cost) in caz de necesitate – in masura in care acestea sunt asigurate de catre producatorul echipamentului sau de catre reprezentantul legal al acestuia.